โปรแกรมทัวร์แนะนำ

June 7, 2017

ทัวร์ลงพุง ใต้หวัน 4 วัน 3 คืน

- ตามรอยรายการ"ตี๋อ้อวนชวนหิว" -เนื่อเน้นๆ จัดเต็มทุกเมนู -คัดสรรเมนูอาหารสุดพิเศษ
ก.ค.
9-12
ส.ค.
11 - 14
ต.ค.
20 - 23
May 19, 2017

ไต้หวันอาหลีซัน 6 วัน 4 คืน

- พัก + ล่องเรือริมทะเลสาปสุริยันจันทรา - อุทยานอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น - จังฮั่ว พระใหญ่ปากั๊วซัน ไทจง ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ชมวิวบนตึกไทเป101 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งอีเหมินติง
ก.ค.
08 - 13
ส.ค.
12 - 17
ส.ค.
22 - 27
ก.ย.
05 - 10
ก.ย.
12 - 15
May 19, 2017

ไต้หวัน ช้อป และชิม ชิล

- พักริมทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ VIP ในห้องส่วนตัว - นั่งกระเช้า + สวนสนุก - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 (รวมชมวิว)
ก.ค.
08 -13
ส.ค.
12 - 17 / 22 - 27
ก.ย.
05 - 10 / 12 - 15
September 16, 2014

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

- กิจกรรมริมทะเลสาป ล่องเรือ - ปั่นจักรยาน ชมพระอาทิตย์ตก - อุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตะลุยแหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
ก.ค.
01 - 05 / 05 - 09 / 08 - 12 / 19 - 23 / 25 - 30
ส.ค.
02 - 06 / 09 - 13 / 12 - 16 / 16 - 20

ตั๋ว JR PASS ญี่ปุ่น

ระยะเวลาตั๋วธรรมดาตั๋ว Green
ผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็ก
7 วัน29,110 เยน14,550 เยน38,880 เยน19,440 เยน
14 วัน46,390 เยน23,190 เยน62,950 เยน31,470 เยน
21 วัน59,350 เยน29,670 เยน81,870 เยน40,930 เยน
ระยะเวลาตั๋วธรรมดาตั๋ว GREEN
ผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็ก
3 วัน16,500 เยน8,250 เยน--
5 วัน22,000 เยน11,000 เยน--
7 วัน24,000 เยน12,000 เยน--
ระยะเวลาตั๋วธรรมดาตั๋ว Green
ผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็ก
7 วัน29,110 เยน14,550 เยน38,880 เยน19,440 เยน
14 วัน46,390 เยน23,190 เยน62,950 เยน31,470 เยน
21 วัน59,350 เยน29,670 เยน81,870 เยน40,930 เยน
ระยะเวลาตั๋วธรรมดาตั๋ว Green
ผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็ก
7 วัน29,110 เยน14,550 เยน38,880 เยน19,440 เยน
14 วัน46,390 เยน23,190 เยน62,950 เยน31,470 เยน
21 วัน59,350 เยน29,670 เยน81,870 เยน40,930 เยน
ระยะเวลาตั๋วธรรมดาตั๋ว Green
ผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็ก
7 วัน29,110 เยน14,550 เยน38,880 เยน19,440 เยน
14 วัน46,390 เยน23,190 เยน62,950 เยน31,470 เยน
21 วัน59,350 เยน29,670 เยน81,870 เยน40,930 เยน
ระยะเวลาตั๋วธรรมดาตั๋ว Green
ผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็ก
7 วัน29,110 เยน14,550 เยน38,880 เยน19,440 เยน
14 วัน46,390 เยน23,190 เยน62,950 เยน31,470 เยน
21 วัน59,350 เยน29,670 เยน81,870 เยน40,930 เยน
ระยะเวลาตั๋วธรรมดาตั๋ว Green
ผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็ก
7 วัน29,110 เยน14,550 เยน38,880 เยน19,440 เยน
14 วัน46,390 เยน23,190 เยน62,950 เยน31,470 เยน
21 วัน59,350 เยน29,670 เยน81,870 เยน40,930 เยน